[PECHAR] espacio

 

espacioRUTA A LAfoa FentánsDE A LAGOA - FENTÁNS

localización

Dende Campo Lameiro por PO-221, en dirección a Moraña, no Alto de Agueiros desvíese pola pista forestal no marxe esquerda da carretera.

 


Ver

Itinerario de A Lagoa

EntradaCastro de Penalba (3
)

Despois do cruce anterior, siga 1 Km., e desvíese pola bifurcación á esquerda (250m.), ata a muralla do Castro. E na Cima do "Coto", mirará unha pedra grabada con dous ofidios que parecen estar representados no momento do apareamento (Pedra da Serpe).

EntradaLaxe da Rotea de Mendo (4)

Volva á pista forestal e siga por ela 600-700 m., mirará un sendeiro á esquerda que descende pola ladeira do monte e a uns 100 m. atoparase cunha gran lousa de granito con cervos de distintos tamaños, figuras formadas por combinacións circulares.

Destaca nesta pedra o
gran cervo macho, astado e con falo, en actitude heriática.A representación da cornamenta non ten a mesma perspectiva que debería ter en relación coa representación do corpo, xa que este último ten unha visión lateral frontal.

 

Rotea de Mendo
Calco da Rotea de Mendo
Rotea de Mendo
Detalle da Rotea de Mendo
Pedra da Serpe
Detalle da Pedra da Serpe (Castro Penalba)

Castro de Penalba
Vista do Castro de Penalba

 

As Zonas de Raposeiras e Carballeira do Pombal, son de época moi recente (100 ou 200 anos). Pouco Interés.
 

Itinerario de Fentáns (Cotobade)

Para chegar a Fentáns e segui-la visita, é necesario que regrese a Praderrei (neste lugar hai un Castro) e tome a estrada en dirección a San Isidro ( á esquerda) a uns dous kilómetros, atopará a aldea.

Despois de pasa-las últimas casas hacia o punto kilométrico 20,770 atoparase que na marxe iesquerda desemboca unha pista forestal a uns 110 m, que hai que andar por ela, comenza a zona dos grabados.Si dispón de tempo, párese antes, no kilómetro 20 e achéguese á beira esquerda da estrada e verá o Río Lérez a 200 m por debaixo dos seus pes.

Enfrente ten a famosa “Carballeira de San Xusto”. A ladeira de Fentáns pertence ó Concello de Cotobade, pero sendo paso obrigado para a visita do itinerario seguinte do noso municipio (Parada - San Isidro) deixemos eiquí constancia da súa existencia, ó tempo que o invito a visita- los grabados que se atopan nas zonas denominadas:

Laxe das ferraduras“Laxe das Ferraduras”, “Coto do Rapadoiro”, “Chan do Rapadoiro”, “Outeiro da Besta”, “Portela das Rozas Vellas”, “Laxe dos Cebros”, “Coto da Braña”, “Outeiro Morcego”, “Coto dos Porros”, “Tras a Rasa” y “Quenlla do Lixo”. Excepto as dúas últimas, as outras están moi próximas entre sí.

Pola súa importancia arqueolóxica e perfección destacamos: “Laxe das Ferraduras”, “Coto do Rapadoiro” “Laxe dos Cebros”.

 

 

 

 

 

Laxe das Ferraduras.