Perfil del contratante:

 

 

 

 

 

marcadorLicitaciones abiertas

 

En cumplineto del  art. 53 del RDL3/2011 de 14 de noviembre - Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace público el perfil del contratante del Ayuntamiento de Campo Lameiro
______________________________________

 

marcador Licitación das obras MELLORA CAMIÑOS RURAIS ALENDE, LAMEIRO E PAREDES

Data de publicación web: 16/11/16

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 16/11/16) ______________________________________

 

marcador Licitación das obras HUMIDAL ARTIFICIAL PARA TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS E FASE FINAL DO SANEMENTO DE PAREDES

Data de publicación web: 07/09/16

 

pdfAnuncio licitación (publicación web: 07/09/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 07/09/16)

pdfResumo Orzamento (publicación web: 12/09/16)

pdfProxecto (publicación web: 12/09/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 08/11/16) ______________________________________

 

 

marcadorLicitación do subministro ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE SANEAMENTO E VIAIS MUNICIPAIS (ADQUISICIÓN DE TRACTOR

Data de publicación web: 26/08/16

 

 

pdfAnuncio licitación (publicación web: 26/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 26/08/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 02/11/16) 

 

 

______________________________________

 

 

marcadorLicitación da obra MELLORA CAMIÑOS RURAIS EN LAXE, LAMOSA E BAILADOIRO

 

Data de publicación web: 17/08/16

 


 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/08/16) 

 

 

 

______________________________________marcador
Licitación da obra ACONDICIONAMENTO DE BERIRARRÚA NA RÚA BERNADO SAGASTA-TRAMO SUR


Data de publicación web: 17/08/16

 

 

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/08/16) 

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra ACONDICIONAMENTO DE BERIRARRÚA NA RÚA BERNADO SAGASTA-TRAMO SUR

 

Data de publicación web: 12/08/16

 

 

 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 12/08/16)

pdfOrzamento da obra (publicación web: 12/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 12/08/16)

pdfAnuncio adxudicación de obra(publicación web: 28/09/16) 

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra CREACIÓN PUNTO LIMPIO NO PARQUE EMPRESARIAL DE A FACHA


Data de publicación web: 12/08/16

 

 


pdf
Anuncio licitación de obra (publicación web: 12/08/16)

pdfOrzamento da obra (publicación web: 12/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 12/08/16)

pdfAnuncio adxudicación de obra(publicación web: 05/10/16)

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra MELLORA NO ENTORNO RURAL DE CAMPO LAMEIRO

 

Data de publicación web: 08/07/1

 

 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 08/07/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/08/16) 

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra MELLORA DO CAMIÑO PAINCEIROS O MONTILLÓN

 

Data de publicación web: 27/06/16

 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 27/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra MELLORA DE VIAIS DENTRO DO PARQUE EMPRESARIAL DE A FACHA-REDONDE


Data de publicación web: 16/06/16

 

 


pdf
Anuncio contratación (publicación web: 16/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra MELLORA DE CAMIÑOS NO NÚCLEO DE SAN ISIDRO

 

Data de publicación web: 01/06/16

 


pdf
Anuncio contratación (publicación web: 01/06/16)

pdfCondicións administrativas de obra (publicación web: 01/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

 

______________________________________

 


marcador
Adxudicación da xestión do servizo público de SALA DE VELATORIO DE CAMPO LAMEIROmediante a modalidade de concesión, por procedemento negociado sen publicidade.

 

Data de publicación web: 17/02/16

 

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/02/16) 

 

 

______________________________________

 

 
 


 

 

 

 

 

 

subir