Perfil do contratante

 

 

 

 

Licitacións Abertas

 

En cumprimento do art. 53 del RDL3/2011 de 14 de novembro - Texto Refundido da Ley de Contratos del Sector Público, faise público o perfil do contratante do Concello de Campo Lameiro


 

 

______________________________________

 

marcador Licitación das obras SENDA PEONIL NO RIO MANESES
Data de publicación web: 03/11/17

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 03/11/17) ______________________________________

 

marcador Licitación das obras REPARACIÓN DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO NÚCLEO DE PARADA
Data de publicación web: 12/09/17

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 12/09/17) ______________________________________

 

marcador Licitación das obras MELLORA DOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN
Data de publicación web: 12/09/17

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 12/09/17) ______________________________________

 

marcador Licitación das obras de MELLORA CAMIÑOS EN SAN ISIDRO, LAXE, MORAÑO E GARGALLONS
Data de publicación web: 18/08/17

 

Entidad adxudicadora.:
Organismo:: Concello Campo Lameiro.
Dependencia que tramita expediente.: Secretaría
Nº expediente.: 83/2017.

 

Obxeto do contrato.:
Tipo de contrato.: Contrato de obras.
Descripción.: MELLORA CAMIÑOS EN SAN ISIDRO, LAXE, MORAÑO E GARGALLONS*.


Tramitación, procedemento e forma de adxudicación::
Tramitación.: Ordinaria.
Procedemento.: Negociado sin publicidade

 

Presuposto.: 94.717,66 € (impostos incluidos).

 

Prazo de presentación de proposicións.
Ata o día 04-09-2017.

 

pdfPrego de Cláusulas Administrativas (publicación web: 18/08/17) 

 

pdfProxecto (publicación web: 18/08/17) 

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 12/09/17) 


______________________________________

 

marcador Licitación das obras REFORZO CAPA RODADURA DO FIRME EN CAMIÑOS RURAIS DE CAMPO LAMEIRO
Data de publicación web: 07/07/17

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 07/07/17) ______________________________________

 

marcador Licitación das obras ADECUACIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA BERNARDO SAGASTA ENTRE OS NÚMEROS 1 E 29 EN CAMPO LAMEIRO
Data de publicación web: 07/07/17

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 07/07/17) ______________________________________

 

marcador Licitación das obras ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EN CHACENTE

Data de publicación web: 07/07/17

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 07/07/17) ______________________________________

 

marcador Licitación das obras MELLORA CAMIÑOS RURAIS ALENDE, LAMEIRO E PAREDES

Data de publicación web: 16/11/16

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 16/11/16) ______________________________________

 

marcador Licitación das obras HUMIDAL ARTIFICIAL PARA TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS E FASE FINAL DO SANEMENTO DE PAREDES

Data de publicación web: 07/09/16

 

pdfAnuncio licitación (publicación web: 07/09/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 07/09/16)

pdfResumo Orzamento (publicación web: 12/09/16)

pdfProxecto (publicación web: 12/09/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 08/11/16) ______________________________________

 

 

marcadorLicitación do subministro ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE SANEAMENTO E VIAIS MUNICIPAIS (ADQUISICIÓN DE TRACTOR

Data de publicación web: 26/08/16

 

 

pdfAnuncio licitación (publicación web: 26/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 26/08/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 02/11/16) 

 

 

______________________________________

 

 

marcadorLicitación da obra MELLORA CAMIÑOS RURAIS EN LAXE, LAMOSA E BAILADOIRO

 

Data de publicación web: 17/08/16

 


 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/08/16) 

 

 

 

______________________________________marcador
Licitación da obra ACONDICIONAMENTO DE BERIRARRÚA NA RÚA BERNADO SAGASTA-TRAMO SUR


Data de publicación web: 17/08/16

 

 

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/08/16) 

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra ACONDICIONAMENTO DE BERIRARRÚA NA RÚA BERNADO SAGASTA-TRAMO SUR

 

Data de publicación web: 12/08/16

 

 

 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 12/08/16)

pdfOrzamento da obra (publicación web: 12/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 12/08/16)

pdfAnuncio adxudicación de obra(publicación web: 28/09/16) 

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra CREACIÓN PUNTO LIMPIO NO PARQUE EMPRESARIAL DE A FACHA


Data de publicación web: 12/08/16

 

 


pdf
Anuncio licitación de obra (publicación web: 12/08/16)

pdfOrzamento da obra (publicación web: 12/08/16)

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares (publicación web: 12/08/16)

pdfAnuncio adxudicación de obra(publicación web: 05/10/16)

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra MELLORA NO ENTORNO RURAL DE CAMPO LAMEIRO

 

Data de publicación web: 08/07/1

 

 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 08/07/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/08/16) 

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra MELLORA DO CAMIÑO PAINCEIROS O MONTILLÓN

 

Data de publicación web: 27/06/16

 

pdfAnuncio licitación de obra (publicación web: 27/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra MELLORA DE VIAIS DENTRO DO PARQUE EMPRESARIAL DE A FACHA-REDONDE


Data de publicación web: 16/06/16

 

 


pdf
Anuncio contratación (publicación web: 16/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

 

______________________________________

 


marcador
Licitación da obra MELLORA DE CAMIÑOS NO NÚCLEO DE SAN ISIDRO

 

Data de publicación web: 01/06/16

 


pdf
Anuncio contratación (publicación web: 01/06/16)

pdfCondicións administrativas de obra (publicación web: 01/06/16)

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 09/08/16) 

 

 

______________________________________

 


marcador
Adxudicación da xestión do servizo público de SALA DE VELATORIO DE CAMPO LAMEIROmediante a modalidade de concesión, por procedemento negociado sen publicidade.

 

Data de publicación web: 17/02/16

 

 

pdfAnuncio adxudicación (publicación web: 17/02/16) 

 

 

______________________________________

 

 

 

 

 

subir