Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Urbanismo

[ Estes formularios poden ser cumprimentados directamente en pantalla ]

[ Necesario Acrobat Reader, versión 7 ou superior ]

-Reader Descargar Acrobat Reader


SOLICITUDE DE LEVANTAMENTO DE ACTA DE ALIÑACIÓN URBANÍSTICA

pdf70 kb
 
SOLICITUDE DE LICENZA DE APERTURA - ACTIVIDADES CLASIFICADAS

pdf118 kb
 
SOLICITUDE DE LICENZA DE APERTURA - ACTIVIDADES INOCUAS

pdf80 kb
 
SOLICITUDE DE OBRAS MAIORES

pdf117 kb
 
SOLICITUDE DE OBRAS MENORES

pdf117 kb
 
SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

pdf74 kb
 
SOLICITUDE DE SEGREGACIÓN DE PARCELA
pdf77 kb
 
SOLICITUDE DE PRÓRROGA DE LICENZA MUNICIPAL DE OBRAS

pdf80 kb
 
O Alcalde Responde

Emprego

 
Rutas Petroglifos
Centro de interpretación
Galería Fotográfica
 

Fotografías xente

Emigracion

Festa do Augardente