Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Solicitudes

[ Estes formularios poden ser cumprimentados directamente en pantalla ]

[ Necesario Acrobat Reader, versión 7 ou superior ]

-Reader Descargar Acrobat Reader


SOLICITUDE XERAL

pdf65 kb
 
SOLICITUDE EXENCIÓN DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

pdf69 kb
 
SOLICITUDE PERMISO DE FESTAS, ACTOS E CELEBRACIÓNS

pdf69 kb
 
 
 
O Alcalde Responde

Emprego

 
Rutas Petroglifos
Centro de interpretación
Galería Fotográfica
 

Fotografías xente

Emigracion

Festa do Augardente