Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Rexistros

[ Estes formularios poden ser cumprimentados directamente en pantalla ]

[ Necesario Acrobat Reader, versión 7 ou superior ]

-Reader Descargar Acrobat Reader


SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO

pdf67 kb
 
SOLICITUDE DE BAIXA NO REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO

pdf70 kb
 
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN MARXINAL NO REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO

pdf70 kb
 
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGROSOS

pdf67 kb
 
SOLICITUDE DE LICENZA DE TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGROSOS

pdf67 kb
 
O Alcalde Responde

Emprego

 
Rutas Petroglifos
Centro de interpretación
Galería Fotográfica
 

Fotografías xente

Emigracion

Festa do Augardente