Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Parroquias e lugares
 

Campo Lameiro
Campo LameiroEntradaSan Miguel do Campo
A Lagoa
Campo Lameiro
Chacente
Morañó
Praderei
AlendeFotos

As Fragas
As FragasEntradaSanta Mariña das Fragas
Laxe
Reboredo
As Cruces
Cerdeiras
Fontenla
Mullerboa
Redonde
Gargallóns
Fotos
Couso
CousoEntradaSan Cristovo de Couso

Rozas
Castriño
Liñares
Fafide
Padín
Cimadevila
Castro de Orto
Fotos

Moimenta
MoimentaEntradaSanta María de Moimenta
Moimenta
Lamosa
Painceiros
Paredes
Armonda
A BreaFotos

San Isidro
San IsidroEntradaSan Isidro de Montes

Parada
Fornelos

Fotos
Morillas
San IsidroEntradaSantiago de Morillas

Morillas
Caneda

Fotos
 

San Miguel do Campo
EntradaSanta Mariña de As Fragas
EntradaSan Cristovo de Couso
EntradaSanta María de Moimenta
EntradaSan Isidro de Montes
EntradaSantiago de Morillas


EntradaLugares:

 

Lugares


EntradaDatos demográficos:

  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 2.461 2.384 2.374 2.307 2.290 2.256 2.213 2.178 2.166
Homes 1.175 1.131 1.115 1.099 1.090 1.083 1.065 1.042 1.033
Mulleres 1.286 1.253 1.259 1.208 1.200 1.173 1.148 1.136 1.133