Existen no Concello de Campo Lameiro un total de vintesete comunidades de montes, número mui elevado xa que no termo municipal os montes veciñais foron clasificados no ámbito do lugar. A práctica totalidade dos montes foron clasificados no ano 1979 agás unha parcela do monte do lugar de Lameiro que o foino ano 1991.

En total, os montes veciñais supoñen case catro mil hectáreas polo que veñen supoñer máis do 60 % da superficie municipal.

MONTES DE CAMPO LAMEIRO

Campo Lameiro—Terra de montes e auga

Lugar de Interese Comunitario Río Lérez

Teléfno: 986 75 20 34  Fax: 986 75 24 84 

tecnicoempleo@campolameiro.com

OS MONTES VECIÑAIS DE CAMPO LAMEIRO

Os montes de Campo Lameiro están situados no val do Río Lérez ao que abastecen coas súas augas limpas. A xestión forestal que desenvolvan as Comunidades de Montes de Campo Lameiro ten importantes repercusións ambientais que excedeno ámbito local e deben xestionarso baixo o principio de “pensa globalmente e actúa localmente”.

 

Montes de Campo Lameiro