Económica/Orzamentaria:

 

 

 

 


marcadorRexistro de facturas electrónicas

A remisión de facturas electrónicas ao Concello de Campo Lameiro farase a través do PUNTO XERAL DE ENTRADA de FACe:


logo face


Os Códigos DIR3 do Concello de Campo Lameiro son:

 

Oficina Contable: L01360078

 

Órgano Xestor: L01360078

 

Unidade Tramitadora: L01360078

 

A recepción de facturas no Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas (Face) terá os mesmos efectos que os que se deriven da presentación das mesmas nun rexistro administrativo, tal e como se establece no artígo 10.2 da Orde HAP/1074/2014, de 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

 

 

 

 

 

marcadorOrzamentos


pdf Orzamentos 2017

pdfPeriodo medio de pago a proveedores 2º Trimestre 2017
pdfPeriodo medio de pago a proveedores 1er Trimestre 2017 

pdf Aprobación conta xeral 2016

pdf Liquidación orzamento 2016

pdf Orzamento 2016. Resume gastos

pdf Orzamento 2016. Resume ingresos

pdf Periodo medio de pago a proveedores 2016

 

 

 

 

subir