Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Corporación Municipal

D. Julio G. Sayáns Bugallo PP
D. Carlos Costa Domínguez PP
Dona María José Viña Mourin PP
D. Alberto Maquieira Fernández PP
Dona María de las Nieves Boullosa Ferrín PP
Dona Silvia Laredo Quinteiro PP
Dona Paz Vidal Fontenla PSG-PSOE
D. Juan Carlos Novegil Barros PSG-PSOE
D. Adrian Vidal Fontenla PSG-PSOE
   

 

 

 

O Alcalde Responde

Emprego

 
Rutas Petroglifos
Centro Interpretación
Galería Fotográfica
 

Fotografías xente

Emigracion

Festa do Augardente