Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Contacto


entradaDEPENDENCIAS DO CONCELLO:

A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1
36110 Campo Lameiro
Telf:986 75 20 34 - 986 752 484
Fax: 986 75 20 84

entradaCORREO ELECTRÓNICO:

alcaldia@campolameiro.com  
oficinas@campolameiro.com   biblioteca@campolameiro.com tecnicoempleo@campolameiro.com   servizossociais@campolameiro.com   secretaria@campolameiro.com
obradoiro@campolameiro.com


entradaDIRECTORIO:

Servizos Operarios: 669 707 377
669 707 378
669 707 379
 
Escola Taller 986752305
Fax:986752305
 
Farmacia 986 752 030
 
Punto de Atención á Infancia 986752305
Fax: 986752305
 
Grupo Escolar:
Preescolar Cerdeiras

986 752 035 :
609 946 139
 
Centro de Saúde:
Chanciña s/n. A Lagoa 36110 Campo Lameiro
986 75 20 70
 

entradaSERVIZO DE TAXIS:

Manuel Barros Sueiro, Couso 986 752 128 - 639 753 743
Antonio Silva Villanueva, A LAogoa 986 752 028 - 670 219 669
Ramón Gago Villaverde,A Lagoa
Javier Silva Prieto, A LAgoa 630 671 866


 entrada
ASOCIACIÓNS E ENTIDADES LOCAIS:

Asociación Cultural "Vintureira" 986 684 070
Asociación Xuvenil "O Costado" 986 752 013
Asociación Xuvenil "O Outeiriño"
Banda de Música U.C. Campo Lameiro 654 512 323
Escola de Música Campo Lameiro 654 512 323
Coral de Música Campo Lameiro 986 844 013 - 986 752 459
Asociación Veciñal "Painceiros" 986 752 441
Coto de Caza "Cobra" 986 752 022
Coto de Caza "Conla" 
Coto de Caza "Campo" 986 752 201
Club de Futbol Campo Lameiro CD 986 752 047
Club de Futbol S.D. Iberia 986 752 072
Mulleres Rurais de Campo Lameiro 986 742 109

 


 

 

 

O Alcalde Responde

Emprego

 
Rutas Petroglifos
Centro Interpretación
Galería Fotográfica
 

Fotografías xente

Emigracion

Festa do Augardente