Ayuntamiento de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

Contacto


entradaDEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO:

A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1
36110 Campo Lameiro
Telf:986 75 20 34 - 986 752 484
Fax: 986 75 20 84


entradaCORREO ELECTRÓNICO:

alcaldia@campolameiro.com  
oficinas@campolameiro.com   biblioteca@campolameiro.com tecnicoempleo@campolameiro.com servizossociais@campolameiro.com  secretaria@campolameiro.com
obradoiro@campolameiro.com


entradaDIRECTORIO:

Servicios Operarios: 669 707 377
669 707 378
669 707 379
 
Escuela Taller 986752305
Fax:986752305
 
Farmacia 986 752 030
 
Punto de Atención a la Infancia 986752305
Fax: 986752305
 
Grupo Escolar:
Preescolar Cerdeiras

986 752 035 :
609 946 139
 
Centro de Salud::
Chanciña s/n. A Lagoa 36110 Campo Lameiro
986 75 20 70
 

entradaSERVICIO DE TAXIS:

Manuel Barros Sueiro, Couso 986 752 128 - 639 753 743
Antonio Silva Villanueva, A LAogoa 986 752 028 - 670 219 669
Ramón Gago Villaverde,A Lagoa
Javier Silva Prieto, A LAgoa 630 671 866


 entrada
ASOCOACIONES Y ENTIDADES LOCALES:

Asociación Cultural "Vintureira" 986 684 070
Asociación Juvenil "O Costado" 986 752 013
Asociación Juvenil "O Outeiriño"
Banda de Música U.C. Campo Lameiro 654 512 323
Escuela de Música Campo Lameiro 654 512 323
Coral de Música Campo Lameiro 986 844 013 - 986 752 459
Asociación Vecinal "Painceiros" 986 752 441
Coto de Caza "Cobra" 986 752 022
Coto de Caza "Conla"
Coto de Caza "Campo" 986 752 201
Club de Futbol Campo Lameiro CD 986 752 047
Club de Futbol S.D. Iberia 986 752 072
Mulleres Rurais de Campo Lameiro 986 742 109

O Alcalde Responde

Emprego

 
Rutas Petroglifos
Centro Interpretación

Galería Fotográfica

 

Fotografías Gente de Aquí

Emigracion

Festa do Augardente