Concello de Campo Lameiro; A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1. CP 36110-Pontevedra

O Alcalde responde


Julio SayánsNeste apartado, preténdese crear unha liña de  comunicación directa entre a Alcaldía e a cidadanía.

Vd. pode expresar a súa opinión , solicitar información ou expor a súa queixa.

 

 

 

   

A súa:

a D. Julio Sayáns

   

Nome:

   

E Mail:

(...para poder responderlle)

   

Comentario:

 
 

                                         Aviso Legal