Anuncios

Certificado de Xunta de Goberno ordinaria de data 13/11/17

pdfVer certificado

 

 

Sesión urxente do Pleno do Concello de Campo Lameiro de data 18/10/17

pdfVer acta e certificado

 

 

Sesión ordinaria do Pleno do Concello de Campo Lamerio de data 27/09/2017

pdfVer acta

 

 

Anuncio INFORMACIÓN PÚBLICA legalización de obras no lugar de Mullerboa, parroquia de Fragas (Santa Mariña), concello de Campo Lameiro

pdfVer anuncio

 

 

Anuncio de Exposición Pública e Cobranza en voluntaria das Taxas e Precios Públicos por:

- Postos praza de abastos do 2º semestre 2017.
- Recollida de lixo do 2º semestre 2017.
- Auga + 10% IVE, canon de auga e sumidoiros do 2º semestre 2017.


pdfVer anuncioAnuncio de aprobación definitiva do Expediente 2/2017 de modificación de crédito. Reforzo capa rodadura no camiño rural de San Antoniño en Campo Lameiro

pdfVer anuncio


Exposición pública dos padróns do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio de 2017

pdfVer anuncio

Exposición pública das listas cobratorias do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza rústica,urbana e de características especiais do exercicio de 2017

pdfVer anuncio


Expediente de expropiación forzosa para a realización das obras de ensanche viario en Redonde

pdfVer anuncio


Unidade móbil de inspección de vehículos agrícolas - 5 de setembro de 2017

pdfAmpliar info


Anuncio de exposición pública do Expediente 1/2017 de modificación de crédito. Reparación do sistema de saneamento do núcleo de Parada

pdfExpediente 1/2017

OBRAS DO ANO 2016 EXECUTADAS POLO CONCELLO PARA COÑECEMENTO XERAL DOS VECIÑOS

pdfAmpliar info
Actualidade

V PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO AGROALIMENTARIO da FUNDACION JUANA DE VEGA Outubro 2017

Os emprendedores interesados en participar no programa poderán inscribirse completando o formulario dispoñible na seguinte dirección web:http://programa.juanadevega.org/

O prazo de inscrición está aberto ata o 3 de novembro de 2017.

 

pdfVer programa

 

OBRADOIRO: VIABILIDADE DA IDEA DE NEGOCIO Outubro 2017

Aberto prazo para a inscrición, actividade GRATUITA con aforo limitado.
Dirixido a persoas que desexen por en marcha unha idea de negocio.

 

pdfAmpliar info

 

REFORMA 17 Outubro 2017

Abrese o prazo para a adhesion de establecementos ao programa Reforma17 que facilitará a mellora de baños e cociñas en 2.800 fogares galegos

 

pdfAmpliar info

 

CURSO PRL DE TRABALLOS COFINADOS Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

CURSO PRL DE TRABALLOS EN ALTURA Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

NOVO COWORKING OURENSE Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

PROGRAMACIÓN DE CUROS AFD PONTEVEDRA Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

PLAN COMERCIO MINORISTA. DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

BOLETÍN AXUDAS SETEMBRO Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

CURSOS CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO Agosto 2017

 

Máis información e inscrición ata o 30 de agosto nas oficinas do Concello de Campo Lameiro.

Os cursos celebraranse sempre que haxa un mínimo de inscritos.

 

pdfAmpliar info

 

SUBVENCIÓN PARA REHABILITACION DE FACHADAS CON GRANITO E RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA E LOUSA Xullo 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

PROGRAMA DE VACACIONS 2017 COCEMFE Xuño 2017

LUGAR E PRAZO DE TRAMITACIÓN:
Mes e medio de antelación á data de saída
Deberán ser remitidas a: COCEMFE
Dpto. Programa de Vacaciones Dirección postal: C/ EugenioSalazar, 2 – 28002 – MADRID


VER SOLICITUDE PROGRAMA DE VACACIÓNS 2017


VER AUTORIZACION USO DE DATOS PROGRAMA VACACIÓNS 2017

 

pdfVer info