AnunciosAnuncio de aprobación definitiva do Expediente 1/2017 de modificación de crédito. Reparación do sistema de saneamento do núcleo de Parada

pdfVer anuncio

Exposición pública dos padróns do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio de 2017

pdfVer anuncio

Exposición pública das listas cobratorias do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza rústica,urbana e de características especiais do exercicio de 2017

pdfVer anuncio


Expediente de expropiación forzosa para a realización das obras de ensanche viario en Redonde

pdfVer anuncio


Unidade móbil de inspección de vehículos agrícolas - 5 de setembro de 2017

pdfAmpliar info


Anuncio de exposición pública do Expediente 1/2017 de modificación de crédito. Reparación do sistema de saneamento do núcleo de Parada

pdfExpediente 1/2017

OBRAS DO ANO 2016 EXECUTADAS POLO CONCELLO PARA COÑECEMENTO XERAL DOS VECIÑOS

pdfAmpliar info
Actualidade

PROGRAMACIÓN DE CUROS AFD PONTEVEDRA

Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

PLAN COMERCIO MINORISTA. DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL

Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

BOLETÍN AXUDAS SETEMBRO

Setembro 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

CURSOS CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO

Agosto 2017

 

Máis información e inscrición ata o 30 de agosto nas oficinas do Concello de Campo Lameiro.

Os cursos celebraranse sempre que haxa un mínimo de inscritos.

 

pdfAmpliar info

 

SUBVENCIÓN PARA REHABILITACION DE FACHADAS CON GRANITO E RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA E LOUSA

Xullo 2017

 

 

pdfAmpliar info

 

PROGRAMA DE VACACIONS 2017 COCEMFE Xuño 2017

LUGAR E PRAZO DE TRAMITACIÓN:
Mes e medio de antelación á data de saída
Deberán ser remitidas a: COCEMFE
Dpto. Programa de Vacaciones Dirección postal: C/ EugenioSalazar, 2 – 28002 – MADRID


VER SOLICITUDE PROGRAMA DE VACACIÓNS 2017


VER AUTORIZACION USO DE DATOS PROGRAMA VACACIÓNS 2017

 

pdfVer info